Zájmové kroužky ŠD

Název kroužku  Ročník Vedoucí Den Čas Frekvence
Sportovní hry 1. – 3. Mgr. Bronislav Tobolič pátek 14:00 – 15:30 každý týden
Čtenářský kroužek 2. – 3. Mgr. Jitka Jakšlová úterý 13:30 – 14:30 každý týden
Keramika 1. – 2.

2. – 3.

1. – 2.

Mgr. Martina Kopřivová

Mgr. Markéta Caklová

Mgr. Zuzana Brandová

čtvrtek  

čtvrtek

úterý

13:30 – 14:30

14:30 – 15:30

 13:30- 14:30

každý týden
Pohybové hry 1. Mgr. Miroslava Kuncová pondělí 14:30- 15:30 každý týden
Pohybové hry 2. – 3. Mgr. Miroslava Kuncová

 

Mgr. Zuzana Brandová

 

středa

 

13:30 – 14:30

 

13:30 – 14:30

sudý týden

 

 

lichý týden

Pěvecký kroužek 1. – 5. Simona Regerová pátek bude upřesněn každý týden