Termíny třídních schůzek a konzultací

  • 7. 9. 2017 v 16:00 hod. (I. stupeň) a v 16.30 hod. (II. stupeň) – třídní schůzky
  • 9. 11. 2017 od 14:30 do 17:00 hod. – celoškolní konzultace
  • 11. 1. 2018 od 14:30 do 17:00 hod. – celoškolní konzultace
  • 12. 4. 2018 od 14:30 do 17:00 hod. – celoškolní konzultace
  • 7. 6. 2018 od 14:30 do 17:00 hod. – celoškolní konzultace
Konzultační hodiny výchovné poradkyně:
  • individuální konzultace po předchozí domluvě
Konzultační hodiny kariérního poradce:
  • individuální konzultace po předchozí domluvě
Dny otevřených dveří:
  • čtvrtek 8. února 2018 a sobota 10. února 2018