Kariérní poradce

Konzultační hodiny kariérního poradce: Mgr. Renata Večerková

– individuální konzultace po předchozí domluvě kdykoliv v pracovní době 7:30 – 16:00 hod.

Kontakt: tel.: 722 258 662, email.: vecerkovarenata@zskomenskeho.cz

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy

Talentové zkoušky na umělecké školy: 2. 1. – 15. 1. 2018

Talentové zkoušky na konzervatoř: 15. 1. – 31. 1. 2018

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

1. termín:
12. dubna 2018 (čtyřleté obory vzdělávání)
13. dubna 2018 (obory šestiletých a osmiletých gymnázií)

2. termín:
16. dubna 2018 (čtyřleté obory vzdělávání)
17. dubna 2018 (obory šestiletých a osmiletých gymnázií)

Náhradní termíny:

1. termín:
10. května 2018

2. termín:
11. května 2018

Stručné informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky –  do 1. března 2018 (30. listopadu – obory s talentovou zkouškou):

  • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace v publikaci Kam na školu ve Zlínském kraji pro školní rok 2018/2019,cz), zvážit svoje možnosti
  • Poradit se s výchovným poradcem
  • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol a navštívit vybranou školu
  • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit do 31. ledna (30. října – obory s talentovou zkouškou)
  • Vyplnit 1-2 přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
  • Odevzdat přihlášky řediteli střední školy – do 1. března 2018(30. listopadu – obory s talentovou zkouškou)
  • Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek  – do 15. března 2018(30. listopadu – obory s talentovou zkouškou)

Jednotná přijímací zkouška do oborů s maturitní zkouškou se koná z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury. Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát(započítává se lepší výsledek). V prvním termínu koná přijímací zkoušku na první školeuvedené na přihlášce, ve druhém termínu na druhé škole. Může být stanovena i školní přijímací zkouška, a to od 12 dubna do 28. dubna 2018 (maturitní obory), od 22. dubna do 30. dubna 2018 (ostatní obory).

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT do 28. dubna 2018 a ředitel SŠ zveřejní výsledky přijímacího řízení do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách. U oborů, do kterých se nedělá přijímací zkouška, zveřejní ředitel výsledky od 22. dubna do 30. dubna 2018. 

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách SŠ odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat odvolání proti nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy ke Krajskému úřadu.

Informace o konání dalších kol přijímacího řízení lze najít na www.zkola.cz nebo www stránkách zvolené další školy. Podrobné informace o školách ve Zlínském kraji včetně průvodce přijímacím řízením na školní rok 2018/2019 lze získat na  stránce Burza škol www.burzaskol.cz