Contact

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace
Komenského náměstí 440, 767 01 Kroměříž, Czech Republic
DBOX: q3umnve

 

Secretary
Šárka Stavjaníková 722 258 662 kancelar@zskomenskeho.cz
Ředitel školy – statutární orgán
Mgr. Milan Budín 727 956 651 reditel@zskomenskeho.cz
Zástupce ředitele školy – zástupce statutárního orgánu
Mgr. Jindra Falcmanová 722 258 662 zastupce@zskomenskeho.cz
Ekonom
Ing. Danka Palášková 722 258 662 ekonom@zskomenskeho.cz
Školní psycholog
Mgr. Barbora Francová 725 502 471 psycholog@zskomenskeho.cz
Školní družina
I. oddělení 601 584 074 regerova@zskomenskeho.cz
II. oddělení 601 584 072 chmelova@zskomenskeho.cz
III. oddělení 602 694 772 holema@zskomenskeho.cz
Školní klub
Mgr. Zuzana Voláková 601 337 151 volakovaz@zskomenskeho.cz
Školní jídelna
Bc. Vladimíra Valachová 601 584 077 jidelna@zskomenskeho.cz
Mobil na akce školy
Škola v přírodě, LVK, výlety, exkurze 601 584 076
Bankovní spojení
Škola  27-1499550267/0100
Školní jídelna 1130691/0100
Identifikační údaje
Identifikační číslo (IČO) 70879940
Identifikátor zařízení (REDIZO) 600 118 576
Identifikační znak organizace (IZO) 102 519 536